SVENSK KOMEDI I FJÄLLEN

Harligt Hemma special - Host - - Tv-hösten 2018 -

Fe­lix Hern­gren gör det igen. En ny fa­mil­je­ko­me­di, allt­så. And­ra

åket hand­lar om Mad­de, född och upp­vux­en i Björk­fjäl­let, som bor i Stock­holm med sin man Petter och en dot­ter. När Mad­des mam­ma, som dri­ver hotell i Björk­fjäl­let, sig­na­le­rar att hon vill gå i pen­sion be­stäm­mer sig Mad­de och Petter för att tes­ta på ett nytt liv i norr. Bland skå­de­spe­lar­na ser vi Wil­li­am Spetz, Bert-åke Varg och Le­na T Hans­son. And­ra åket har pre­miär den 11 november i SVT.

FOTO: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.