RENOVERING PÅ BONDGÅRDEN

Harligt Hemma special - Host - - Tv-hösten 2018 -

Jo­a­cim och Ca­ro­li­ne fann varand­ra i

Bon­de sö­ker fru. Nu fort­sät­ter de­ras kär­lek att spi­ra i de­ras livs­pro­jekt – att för­vand­la fa­mil­je­går­den Tu­na gård till ett ge­men­samt hem. I Bon­de­pa­ret får vi föl­ja li­vet på går­den, och fram­för allt den sto­ra re­no­ve­ring­en där gam­mal charm sam­sas med en mo­dern livs­stil. Se­ri­en ha­de pre­miär den 21 au­gusti i TV4 och går även att se på TV4 play.

FOTO: PE­TER KNUTSON/TV4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.