ÄLSKADE ÄPPLE

Kun­ska­pens, frukt­sam­he­tens och frisk­he­tens frukt. Det finns myc­ket sym­bo­lik när det gäl­ler vår mest od­la­de god­sak. Sä­kert är i al­la fall att vi äls­kar äpplen, och det är nu på hös­ten det är dags att skör­da!

Harligt Hemma special - Host - - Innehåll - AV MALIN ASKERLUND FOTO SHUTTERSTOCK

Allt du vill ve­ta om vår mest älskade frukt och vad du kan gö­ra med den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.