15 LYSANDE IDÉER

för mör­ka kväl­lar

Harligt Hemma special - Host - - Innehåll - AV MALIN ASKERLUND

Doft­lju­sens tid är här! Vil­ket väl­jer du?

Doft­ljus och smyc­ke i ett! Allt ef­tersom lju­set brin­ner ner så up­pen­ba­rar sig ett silv­rigt li­tet pa­ket i ljus­mas­san med ett över­rask­nings­smyc­ke i. 399 kr, Klin­ta.

Vad vo­re en höst­kväll ut­an le­van­de ljus? Myc­ket mind­re my­sig! Här är sä­song­ens mest väl­dof­tan­de och pris­vär­da va­ri­an­ter.

La­ger­haus, 99 kr. OBS! Kom ihåg att blå­sa ut lju­set när du läm­nar rum­met!

Ica hem­ma, 79 kr. H&M ho­me, 199 kr.

H&M Ho­me, 149 kr

Åhlens, 299 kr.

La­ger­haus, 49 kr.

H&M ho­me, 70 kr.

Day Bir­ger et Mik­kel­sen ho­me, 349 kr.

Ica hem­ma, 79 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.