HEMTREVLIGA HÖSTPYSSEL

Harligt Hemma special - Host - - Innehåll - AV RIKKE BJURSTRÖM ÖVERSÄTTNING MALIN ASKERLUND

Gör det själv-tips för den la­gom hän­di­ga!

Du be­hö­ver

Gryt­un­der­lägg i kork, det­ta är

He­at från Ikea.

Tyg du gil­lar, stuv­bi­tar fun­ge­rar

yp­per­ligt!

Snabb­lim

Gör så här:

1. Lägg gryt­un­der­läg­get på ty­get och klipp runt med 3 cm lim-mån.

2. Sätt lim på he­la gryt­un­der­läg­gets sto­ra si­da, kan­ter och ett par cen­ti­me­ter in på bak­si­dan. Job­ba snabbt, kork su­ger åt sig lim­met fort.

3. Tryck fast ty­get, först fram och se­dan runt om, an­vänd hän­der­na in­i­från och ut för att slip­pa veck.

Hemtrevliga höstpyssel

Pif­fa upp pal­len och gör väg­gen mer per­son­lig. Ska­pa mys­fak­tor och häng upp di­na som­mar­min­nen med hjälp av des­sa enk­la och all­de­les la­gom sto­ra pro­jekt.

Snyggt med ser­vet­terDu kan ock­så an­vän­da dig av fi­na ser­vet­ter och gö­ra de­cou­page på gryt­un­der­läg­get. Vill du gö­ra det bör du först må­la fram­si­dan på un­der­läg­get med vit färg och lå­ta tor­ka. Se­dan gör du på sam­ma sätt som med ty­get, klipp runt, lim­ma och fäst ser­vet­ten. Av­slu­ta se­dan med de­cou­pa­ge­lim el­ler de­cou­pa­ge­lack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.