HEMMAFIXA

Harligt Hemma special - Host - - Innehåll -

Fy­ra enk­la sätt att lyf­ta hem­met på ett kick.

Var­för kö­pa fär­dig­pa­ti­ne­ra­de krukor när det är hur lätt som helst att fixa på egen hand?

Du be­hö­ver:

Gör så här:

Lerkru­ka

Gipsputs för in­om­hus­bruk

Nå­got att blan­da i

1. Blan­da gipsputs för in­om­hus­bruk med vat­ten tills du får en gröt­lik­nan­de kon­si­stens. Vill du ha mer struk­tur på din pa­ti­ne­ring kan du blan­da ner li­te mos­sa, jord el­ler kaf­fe­sump i gip­set.

2. Sme­ta in kru­kan tills den ser ut som du vill. Låt tor­ka i ett dygn, gär­na ut­om­hus.

Al­ter­na­ti­va sätt:

Det går även fint att pa­ti­ne­ra med kalk­färg – dut­ta då på kalk­fär­gen och låt den tor­ka. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att pens­la kru­kan med van­lig fil­mjölk på de ytor som du vill ”sli­ta”. Låt tor­ka och uppre­pa. Av­slu­ta med att läg­ga på ett tjockt la­ger fil­mjölk och ställ på torr plats. Den över­flö­di­ga fi­len kom­mer att tril­la av och läm­na en ore­gel­bun­den men na­tur­lig patina på din kru­ka.

4 HEMMAFIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.