Vår­da dig själv na­tur­ligt

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

”Med ho­nung (vil­ken sort som helst, men jag fö­re­drar raw) och gurk­me­ja kan du kan gö­ra en ut­märkt kräm att stry­ka på fin­nar­na. Mixa ¼ tsk av var­je – det är väl­digt drygt. Rör tills det blir en trög kräm och ap­pli­ce­ra di­rekt på fin­nen.” (OBS! Krä­men kan läm­na en gul fläck på hu­den, men det tvät­tar du en­kelt bort med ko­kos­ol­ja.)

– Tre­vor Ca­tes, na­tur­lä­ka­re i Utah

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.