Lyck­li­ga män­ni­skor le­ver läng­re

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

MOTARGUMENT: Lyc­ka för­läng­er nöd­vän­digt­vis in­te ditt liv, en­ligt en stu­die i The Lan­cet. Den vi­sa­de att fris­ka del­ta­ga­re som sa sig va­ra olyck­li­ga in­te löp­te nå­gon ökad risk för att dö jäm­fört med de som sa sig va­ra lyck­li­ga. Go­da ny­he­ter för gla­da: an­nan forsk­ning vi­sar att en po­si­tiv in­ställ­ning kan hjäl­pa han­te­ring­en av kro­nisk sjuk­dom som ex­em­pel­vis di­a­be­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.