Du är över­ty­gad om att allt kom­mer gå då­ligt

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

När du träf­far en per­son som får ditt hjär­ta att slå li­te ex­tra bör­jar du ome­del­bart fun­de­ra över odd­sen för att ett ert för­hål­lan­de skul­le fun­ge­ra. Du tän­ker, var­för ska jag slö­sa min tid på det här? Det kom­mer in­te drö­ja länge in­nan hen hit­tar nå­gon bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.