EN ANSIKTSMASK EL­LER NJUT AV ETT AV­KOPP­LAN­DE BAD

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Un­na dig själv en an­sikts­be­hand­ling, en mas­sage el­ler ett långt varmt bad – vad som helst som kan gö­ra dig lugn. Men låt in­te till­fäl­let gå dig för­bi. Ibland kan den där lil­la be­lö­ning­en va­ra det en­da nu­va­ran­de be­vi­set på din lång­sik­ti­ga fram­gång, sä­ger Wag­ner Peck. En del mål i vå­ra liv – så som var­ak­tig vikt­ned­gång, att spa­ra till ett stort köp, va­ra fram­gångs­rik på job­bet, stär­ka re­la­tio­ner – kan ta många år att upp­nå och upp­skat­ta. Mjuk och len hud med här­ligt glow dä­re­mot, det kan få dig att må bra re­dan nu.

Och hur de­ka­dent det än må lå­ta så kan ett av­kopp­lan­de bad – där du in­te över­hu­vud­ta­get oro­ar dig över gädd­häng el­ler tjoc­ka lår – få dig att bli tryg­ga­re med din kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.