Stå­en­de bergsklätt­ra­re

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Pla­ce­ra hän­der­na på sit­sen på en sta­bil stol el­ler arm­stö­det på en sof­fa och flyt­ta föt­ter­na bak­åt så att du står i upp­höjd arm­häv­nings­po­si­tion. Ar­mar­na ska va­ra näs­tan ra­ka med lätt böj­da arm­bå­gar. Från den po­si­tio­nen för du hö­ger knä fram­åt, dop­pa tår­na i gol­vet in­nan du flyt­tar knät bak­åt igen. Upp­re­pa på den mot­sat­ta si­dan, fort­sätt se­dan att al­ter­ne­ra så snabbt du kan ut­an att för­lo­ra tek­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.