RÖR­LIG­HET

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

”Vi spen­de­rar störs­ta de­len av vå­ra liv fram­åt­lu­ta­de – fram­för da­torn, te­le­fo­nen el­ler i fö­rar­sä­tet på bi­len. Att sit­ta ihop­kru­pen run­dar ax­lar­na, ger en krökt håll­ning och ska­par spän­ning i nac­kens musk­ler. Des­sa rö­rel­ser mju­kar upp ax­lar­na, nac­ken och den öv­re rygg­mus­ku­la­tu­ren och lät­tar upp spän­ning­ar samt mot­ver­kar det som vis­sa kal­lar ’te­chnac­ke.’”

Gör var­je öv­ning i 60 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.