Stå­en­de si­docrunch

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Stå med föt­ter­na li­te mer än ax­el­brett isär. Pla­ce­ra hän­der­na bakom hu­vu­det med arm­bå­gar­na pe­kan­de ut åt si­dor­na. Ro­te­ra över­krop­pen, gör en crunch med mid­jan och för väns­ter arm­bå­ge ner och hö­ger knä upp så att de möts. Åter­gå till stå­en­de och upp­re­pa med hö­ger arm­bå­ge och väns­ter knä. Al­ter­ne­ra tills du be­hö­ver vi­la och fort­sätt se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.