Bryg­gan

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Ligg på rygg med böj­da knän, föt­ter­na ax­el­brett isär i gol­vet och ar­mar­na längs si­dor­na. Spänn ma­gen för att få ner rygg­slu­tet i gol­vet. Håll mag­musk­ler­na spän­da, lyft höf­ter­na från gol­vet så att krop­pen for­mar en rak lin­je från ax­lar­na till knä­na. Håll po­si­tio­nen i 10–15 se­kun­der och åter­gå se­dan sak­ta till start­po­si­tion. Upp­re­pa 3 gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.