STYR­KA

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

”Be­hö­ver du mo­ti­va­tion för att ploc­ka upp hant­lar­na? När du väl läg­ger ner dem ef­ter trä­nings­pas­set kom­mer du att bli star­ka­re och för­brän­na ka­lo­ri­er i snab­ba­re takt.

Det be­ror på att styr­ke­trä­ning or­sa­kar mik­ro­sko­piskt små re­vor i di­na mus­kel­fib­rer. När krop­pen re­pa­re­rar dem och gör dem star­ka­re för­bru­kar din kropp mer ener­gi.”

Gör var­je öv­ning i 90 se­kun­der, vi­la se­dan i 15 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.