Katt­myn­ta

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Kat­tens fa­vo­ri­tört kan hjäl­pa till att lind­ra oro och ång­est. Det är en­kelt att od­la i träd­går­den och kan dric­kas i te el­ler tas som kost­till­skott. ”Katt­myn­ta fun­ge­rar sti­mu­le­ran­de när kat­ter no­sar på det, men har mot­satt ef­fekt på män­ni­skor. På oss har det en av­slapp­nan­de ef­fekt och lug­nar sin­net.” – Eric Yar­nell, na­tur­lä­ka­re i

Se­att­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.