Troll­has­sel

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

”Un­der 57 år har jag ald­rig gått och lagt mig på kväl­len el­ler gått upp ur säng­en på mor­go­nen ut­an att bad­da an­sik­tet med troll­has­sel. Det lug­nar och lind­rar ome­del­bart ir­ri­te­rad hud.”

– Dill O’Ha­gan, Rich­mond, VA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.