Fot­bad

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Fyll en bal­ja med varmt vat­ten. Ba­da föt­ter­na i 5–10 mi­nu­ter, skvätt se­dan kallt vat­ten på föt­ter­na, tor­ka dem tor­ra och ta se­dan på dig var­ma soc­kar. ”Det är en ut­märkt be­hand­ling för att mins­ka in­flam­ma­tion i hu­vu­det och nac­ken.”

– A.R.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.