Hav­re­bad

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

”Fyll en tunn strum­pa med hav­re­gryn el­ler hav­re­k­ross och knyt den runt kra­nen till bad­ka­ret. Låt vatt­net rin­na ige­nom soc­kan när du fyl­ler upp bad­ka­ret. Vatt­net som har run­nit ige­nom hav­ren ver­kar lind­ran­de och an­ti-in­flam­ma­to­riskt på ir­ri­te­rad hud.”

– T.C.

Ett hav­re­badkan lind­ra hu­dir­ri­ta­tion som näs­selut­slag, sol­brän­nael­ler vatt­kop­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.