Sov bätt­re

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition - AV MALIA JACOBSON

Tar du stres­sen med dig när du går och läg­ger dig, och vak­nar of­ta mitt i nat­ten? Så här gör du för att lug­na

ner­ver­na och få vi­lan du för­tjä­nar.

Al­la ni kvin­nor där­u­te som vak­nar mitt i nät­ter­na: Jag för­står ert li­dan­de – knar­ran­de golv, stress, grå­tan­de barn, för var­ma sov­rum och allt an­nat som lig­ger bakom des­sa job­bi­ga upp­vak­nan­den. Störd sömn kan or­sa­ka sto­ra häl­so­pro­blem – för att in­te ta­la om när det kom­mer till den men­ta­la häl­san. Och du är in­te en­sam: 88 pro­cent av al­la kvin­nor i USA so­ver of­tast in­te ge­nom he­la nat­ten, en­ligt en un­der­sök­ning med 1 500 kvin­nor i åld­rar­na 18–55 som ge­nom­för­des av vårt sys­ter­ma­ga­sin Wo­men’s He­alth, the Ame­ri­can Sleep As­so­ci­a­tion samt häl­so­fö­re­ta­get Thri­ve Glo­bal som är grun­dat av Ari­an­na Huf­fing­ton. Näs­tan en tred­je­del upp­gav att de ald­rig får en hel natts ostörd sömn. Du läs­te rätt: ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.