MADRASS

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Nack- el­ler ryggsmär­tor En me­dium­hård madrass hål­ler rygg­ra­den, hu­vu­det, nac­ken och ax­lar­na i rak lin­je. Det säms­ta al­ter­na­ti­vet för dig är ihop­sjunk­na madras­ser. Kas­ta dem all­tid ef­ter 10 år. Al­ler­gi Sat­sa på en al­ler­gi­vän­lig madrass ut­an fjäd­rar, då fukt, bak­te­ri­er, damm och kvals­ter kan göm­ma sig i spo­lar. El­ler lägg ett al­ler­gis­kydd (med po­rer mind­re än 6 mikro­me­ter) på din be­fint­li­ga madrass. Hals­brän­na Som­li­ga upp­le­ver mins­ka­de pro­blem när he­la krop­pen är i lut­ning; med en skum­kil un­der madras­sen får he­la säng­en en svag lut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.