Fö­re­bygg natt­lig hung­er

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Ditt blod­soc­ker sjun­ker när krop­pen bry­ter ner da­gens mål­ti­der – men om det sjun­ker för myc­ket kan du vak­na upp vrål­hung­rig. Ät rätt med det här tids­sche­mat.

21:00 Ät en kom­bi­na­tion av kol­hyd­ra­ter, fett och pro­te­in på 250 ka­lo­ri­er 90 mi­nu­ter in­nan lägg­dags för att va­ra mätt he­la nat­ten. Pro­va med full­kornskex med man­delsmör el­ler fling­or med mjölk.

21:30 Ät en mat­sked ho­nung (den tar läng­re tid för krop­pen att bry­ta ner än mer pro­ces­sa­de al­ter­na­tiv) en tim­me in­nan du läg­ger dig. Det hål­ler blod­sock­ret sta­bilt un­der nat­ten.

02:00 Välj ett snack med en ba­lans av kol­hyd­ra­ter och pro­te­in, till ex­em­pel en full­korns­mac­ka med jord­nöts­smör för att däm­pa su­get ut­an att du får pro­blem med mat­smält­ning­en da­gen där­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.