DITT PRO­BLEM:

”Hjälp! Jag kan in­te fo­ku­se­ra.”

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

PRO­VA: Sitt på en be­kväm plats, an­das lugnt och fo­ku­se­ra på din and­ning. Upp­re­pa men­talt or­den in och ut vid var­je in- och ut­and­ning. Oroa dig in­te om di­na tan­kar bör­jar vand­ra. Ba­ra släpp det, ut­an att dö­ma vad det än är som får dig att släp­pa fo­kus från and­ning­en, och flyt­ta upp­märk­sam­he­ten till­ba­ka till den.

– Sha­ron Salz­berg, me­di­ta­tions­ex­pert och för­fat­ta­re av Re­al Hap­pi­ness:

The Po­wer of Me­di­ta­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.