DITT PRO­BLEM:

”Jag går ige­nom en väl­digt emo­tio­nellt krä­van­de tid.”

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

PRO­VA: Sitt tyst, an­das nor­malt och sam­la din upp­märk­sam­het kring upp­re­pan­det av fra­sen: Må jag va­ra lyck­lig, må jag va­ra har­mo­nisk. När di­na tan­kar vand­rar iväg, släpp dem för­sik­tigt och hit­ta till­ba­ka till fra­sen. Över­gå till att in­klu­de­ra al­la va­rel­ser över­allt ge­nom att sä­ga: Må allt och al­la va­ra lyck­li­ga, må allt och al­la va­ra har­mo­nis­ka.

– S.S.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.