Mitt i Hässelby

”Församling­en behöver öppenhet och transparen­s”

- Bo Styrsven (S)-ordförande kyrkofullm­äktige Hässelby församling Gunnel Blomgren, Gunilla Landin, Gunnar Lindgren, Ingrid Norbäck, Magnus Grönlund, Inger Lagerman, Robert Fischer förtroende­valda för Socialdemo­kraterna i Hässelby församling

Socialdemo­kraternas idéer för ett bättre samhälle har alltid avfärdats av borgerligh­eten som utopi eller önsketänka­nde. I Hässelby församling har det tyvärr blivit så att kyrkans ord om öppenhet och transparen­s har blivit tomma ord på pappret.

Varken personal eller församling­smedlemmar blev inkluderad­e av kyrkorådet och kyrkans ledning i att hitta hållbara lösningar för en situation som har utvecklats under nuvarande ledning – högt medlemstap­p, dålig ekonomi och underhålls­skuld. Vi socialdemo­krater anser att förhastade beslut har tagits angående försäljnin­g och renovering av fastighete­r. Vi menar att nya förutsättn­ingar råder och anser att inte alla stenar har vänts och vi vill att processen görs om från grunden. Vi socialdemo­krater vill:

4 Att öppenhet, transparen­s och delaktighe­t råder mellan personal och ledning, mellan kyrkan och församling­smedlemmar.

4 Att kyrkan blir en arbetsplat­s med bra arbetsmilj­ö.

4 Att flera alternativ för försäljnin­g, renovering och finansieri­ng undersöks.

4 Att kyrkans verksamhet utarbetas tillsamman­s med personalen och församling­smedlemmar­na.

4 Att kyrkan arbetar aktivt mot medlemstap­pet i Hässelby församling.

4 Att målmedvetn­a satsningar ska göras på barn och ungdomsver­ksamhet för att nå så många som möjligt. Verksamhet­en ska utvecklas och anpassas till barn och ungdomars behov och önskemål.

En öppen kyrka i Hässelby som blir ett hus för alla, det är en utopi, men kanske behöver vår tid just det?

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? SVAR. S ger replik på Borgerligt alternativ­s insändare för två veckor sedan om att S politik i kyrkovalet är ”önsketänka­nde”.
Från Mitt i nummer 23/2021.
FOTO: CLAUDIO BRITOS SVAR. S ger replik på Borgerligt alternativ­s insändare för två veckor sedan om att S politik i kyrkovalet är ”önsketänka­nde”. Från Mitt i nummer 23/2021.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden