PEDERS EXTRAKNÄCK

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... -

Att Pe­der Fre­dric­son må­lar tav­lor – med häst­mo­tiv – är ing­en ny­het. Mind­re känt är att det är hans sig­na­tur på det in­ter­na­tio­nel­la rid­för­bun­det FEI:s of­fi­ci­el­la lo­got yper för de oli­ka gre­nar­na. Den svens­ke topp­ryt­ta­ren är gra­fisk de­sig­ner och nap­pa­de på en de­sign­täv­ling för fem år se­dan där FEI ef­ter­lys­te nya lo­go­ty­per.

To­talt kom 85 bi­drag in. Al­la var ano­ny­ma för ju­ryn. Att det var en känd ryt­ta­re ba­kom det vin­nan­de bi­dra­get blev en kul över­rask­ning.

Lo­go­ty­per­na an­vänds på al­la mäs­ter­skap och in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar i FEI:s re­gi runt om i 133 län­der.

I pris fick Fre­dric­son två vip-bil­jet­ter till en val­fri täv­ling, en Ipad och ett abon­ne­mang på FEI:s webb-tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.