KÖR TRE MO­MENT – SÅ GÅR DE TILL

Hästsport - - HENNES & MALIN -

DRES­SYR Al­la kör ett pro­gram i skritt och trav in­för fem do­ma­re. Kus­kens sits och hjäl­per (tec­ken till häs­tar­na) be­döms, lik­som span­nets har­mo­ni, lätt­het och skick. En lugn till­ställ­ning med gammel­dags täv­lings­dress.

MA­RA­TON Här tes­tas kon­di­tion, lyd­nad, ut­hål­lig­het och skick­lig­het i en ter­räng­ba­na med oli­ka hin­der. De två ­groo­mar­na (burksla­var­na) spe­lar en vik­tig roll. Tid samt fel för till ex­em­pel riv­na hin­der­de­lar räk­nas.

PRE­CI­SION Nu ska kus­ken vi­sa att häs­tar­na or­kar fo­ku­se­ra igen ge­nom en ba­na mel­lan ko­ner med väts­ke­fyll­da bol­lar på top­pen som in­te får ri­vas. Tid och fel räk­nas. Här bru­kar det gå un­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.