Häx­sten

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Ste­nar som stack fram ur skor­ste­nen på bo­stads­hus. De­ras ur­sprung­li­ga syf­te var för­mod­li­gen att hind­ra vat­ten från att rin­na in i hu­set i gli­pan mellan skor­ste­nen och ta­ket, men un­der åren för­knip­pa­des ste­nar­na allt mer med häxor. Man trod­de att häx­or­na stan­na­de och vi­la­de på ste­nar­na un­der si­na flyg­tu­rer från mö­ten med djä­vu­len. Om ste­nen sak­na­des kun­de häx­an ta sig ner i skor­ste­nen och stäl­la till med olyc­ka i hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.