3 sa­ker som gil­las nu:

Hem Ljuva Hem Trädgård - - LEDARE -

Här­ligt att få le­va ett en­kelt liv i tor­pet, som­mar­stu­gan el­ler ko­lo­nistu­gan. Mer av det!

Alun­rot, Heuche­ra, finns i många oli­ka färg­ställ­ning­ar från grönt och vin­rött till ock­ra­ny­an­ser, och är lättskötta. De är tack­sam­ma att kom­po­ne­ra ra­bat­ter med för al­la som har in­tres­se för färg och form.

Den som vän­tar på nå­got gott, vän­tar in­te för­gä­ves, för­hopp­nings­vis. Skyd­da gär­na di­na skör­dar med fi­ber­nät så är du sä­ker på att få ta del av krus­bärska­kan. Fros­sa i täp­pans god­sa­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.