Tänk på:

Hem Ljuva Hem Trädgård - - LEDARE -

att främ­ja den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den i träd­går­den och na­tu­ren. Var rädd om al­la små kryp (un­dan­tag: blad­löss och myg­gor?). An­vänd in­te gif­ter i träd­går­den, ta hell­re bort ohy­ra för hand, med vat­ten­strå­le el­ler såpspray. Om du an­läg­ger en kom­post (råd och tips finns på si­dan 24 i det­ta num­mer) så gör du en god gär­ning för na­tur­li­vet och jor­den. Njut av mång­fal­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.