IN­RED UTE

Snart kan li­vet flyt­ta ut igen! Här är fi­na sa­ker för ute­plat­sen. Tänk oran­ge­ri spet­sat med kryd­di­ga ny­an­ser och flä­tat.

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gröna Tips - Av GU­NIL­LA MARKLUND

1. Ska­pa stäm­ning

Ljuslyk­ta i vit­må­lad be­tong fix­ar mys­be­lys­ning­en i vän­tan på att so­lens strå­lar ska tit­ta fram. 129 kro­nor, Clas Ohl­son.

2. Gå på gräs

Det är in­te dumt med li­te gräs på al­ta­nen, och un­der­hålls­fritt dess­utom. Mark­plat­ta av grön plast, 149 kro­nor, Clas Ohl­son.

3. Som mark­sten

Grå mark­plat­ta ger ett stenlagt in­tryck på ute­plat­sen, 199 kro­nor, Clas Ohl­son.

4. Vår­fi­ka ute

Nätt hop­fäll­bar sitt­grupp av stål. Bord, 399 kro­nor, stol, 249 kro­nor, dy­nor, 79-229 kro­nor. Åh­léns.

5. Vär­man­de ny­an­ser

Li­te kari­bisk het­ta i form av knal­li­ga fär­ger hjäl­per till att gö­ra vår! Kud­de och sitt­dy­nor, 199-229 kro­nor, Åh­léns.

6. Klas­sisk kru­ka

Pa­ti­ne­rad ur­na i plåt till de grö­na väx­ter­na ska­par skön oran­ge­ri­käns­la. 249 kro­nor, Blomsterlandet.

7. Fint flät­verk

Flä­ta­de kor­gar med lä­der­hand­tag och fo­der av säck­väv. Kan an­vän­das till snygg förvaring och som yt­ter­kru­ka. 199- 499 kro­nor, Blomsterlandet.

8. Hyl­la di­na väx­ter

En bloms­ter­hyl­la tar gröns­kan till nya höj­der och det på li­ten yta, 399 kro­nor, Åh­léns.

9. Fint för blom­man

Sti­lig ke­ra­mik­kru­ka på fot blir en vac­ker in­ram­ning till blom­mor och blad, 129 kro­nor, Blomsterlandet.

6 3 5 9 4 8 2 1 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.