En bra start

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Att dri­va upp eg­na väx­ter från frö är in­te svårt och det är ett bra sätt att få många plan­tor till en låg kost­nad. I en del fall kan det va­ra det en­da sät­tet ef­tersom vis­sa sor­ter in­te finns att kö­pa i växt­bu­ti­ken. För att få ett lyc­kat re­sul­tat bör man se till att grund­för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta. Det är alltid vik­tigt att väl­ja en bra jord, bå­de till frö­såd­den och till om­plan­te­ring­en. Såjor­den ska va­ra drä­ne­ran­de och ma­ger, an­nars kan frö­na rutt­na el­ler så väx­er plan­tor­na för snabbt och blir rang­li­ga. Det finns fär­dig såjord att kö­pa, men man kan även blan­da till en egen ge­nom att till­sät­ta per­li­te, ver­micu­li­te el­ler små leca­ku­lor till van­lig plantjord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.