Lättod­lad ba­si­li­ka

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Un­der od­lings­sä­song­en är ba­si­li­ka lättod­lad från frö och man kan så den i fle­ra om­gång­ar. Om man vill kom­ma igång li­te ti­di­ga­re går det bra att ta stick­ling­ar av plan­tor som man kö­per i mat­bu­ti­ken, som se­dan snabbt ro­tar sig i ett glas vat­ten. Man får då en plan­ta som gre­nar sig bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.