Skott och stick­ling­ar

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Kruk­väx­ter som har fått långa topp­skott un­der vin­tern kan be­hö­va be­skä­ras för att åter­få en mer kom­pakt form. Det är ett gyl­le­ne till­fäl­le att ta skott och få nya fi­na plan­tor av de väx­ter man gär­na vill ha fler av. Enk­la att för­ö­ka med topp­skott är ex­em­pel­vis pe­lar­go­ner och fuch­si­or. Skär av ett de­ci­me­ter­långt skott, ploc­ka bort de ne­ders­ta bla­den och sätt di­rekt i jor­den. Tänk på att in­te an­vän­da för sto­ra kru­kor, då är ris­ken stor att det blir för blött. Ef­ter två tre vec­kor har nya röt­ter bil­dats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.