Vedar­ta­de kryd­dor

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Vedar­ta­de kryd­dor, det vill sä­ga de som får hår­da­re stjäl­kar, för­ö­kas bäst med stick­ling­ar. När de ro­tat sig i väl­drä­ne­rad jord, väx­er de re­la­tivt snabbt. För att stick­ling­ar­na in­te ska tor­ka me­dan de ro­tar sig kan man trä en plast­på­se med väd­rings­hål över kru­kan. Man kan även gö­ra ett mi­ni­växt­hus ge­nom att klip­pa av top­pen på en stör­re pet­flas­ka, skru­va av kor­ken och pla­ce­ra flas­kan över stick­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.