Jät­te­lök

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Den gu­la lö­ken ’ Ail­sa Craig’ är en så kal­lad kul­tur­arvs­sort från Eng­land som är sär­skilt stor­fruk­tig. Det är en täv­lings­sort som kan ge lö­kar som väger upp mot ett ki­lo. Den är myc­ket snabb­väx­an­de och har en söt, mild smak som gör den ut­märkt som färsklök. För­kul­ti­ve­ras in­om­hus från frö och plan­te­ras ut när frost­ris­ken är över. Ut­veck­las bäst på kalk­hal­tig jord och vatt­nas rik­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.