Ramslök

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Den vit­lökssma­kan­de ramslö­ken väx­er vild i vis­sa de­lar av lan­det, ex­em­pel­vis på Got­land. Bla­den kom­mer ti­digt på vå­ren och kan an­vän­das som gräslök, även blom­man är ät­lig. Un­der hög­som­ma­ren viss­nar stjäl­kar och blom­mor ner. Den trivs i skug­ga i lund­lik­nan­de mil­jö el­ler un­der ex­em­pel­vis bär­bus­kar. Jor­den ska va­ra fuk­tig och mull­rik. Plan­tor är lät­ta att de­la och sätts med 15–20 cen­ti­me­ters av­stånd. Det går att få tag på frö från postor­der­fir­mor, bland and­ra Runå­bergs frö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.