Skör­de­dags

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Lö­ken är skör­de­klar när blas­ten bör­jar läg­ga sig ner. Vän­tar du för länge väx­er plan­tan fast igen och bör­jar bil­da nya blad vil­ket med­för att den blir oan­vänd­bar. Tor­ka lö­ken ge­nom att lå­ta den lig­ga på bac­ken tills blas­ten är helt torr. Om det reg­nar ska lö­ken tor­kas luf­tigt un­der tak. Lök kan för­va­ras i rumstem­pe­ra­tur i någ­ra må­na­der, men bäst för­va­ras den torrt och svalt, men frost­fritt. Ibland kan lö­kar gå i blom in­nan man skör­dat un­der som­ma­ren, dem ska man pas­sa på att äta ef­tersom de in­te kan lag­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.