Steg 4:

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

För att bän­ken ska stå sta­bilt görs hål i mar­ken med ett spett, där de fy­ra spet­sar­na ska tryc­kas ner. Ställ gär­na driv­bän­ken li­te lu­tan­de, det ger bätt­re ljus och regn­vat­ten rin­ner av lät­ta­re. Pla­ce­ra bän­ken på en skyd­dad plats; t ex in­vid bus­kar el­ler mot en vägg.

4 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.