Steg 1:

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

Bän­ken ska ha fy­ra reg­lar, en i var­je hörn. Reg­lar­na ska ha sam­ma längd som ra­mens höjd plus 10-15 cen­ti­me­ter som ska sät­tas ner i mar­ken för sta­bi­li­tet. Reg­lar­na i det här fal­let är 50 cen­ti­me­ter långa. Än­den som ska tryc­kas ner i mar­ken görs spet­sig med hjälp av en yxa el­ler stick­såg.

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.