5 TIPS FÖR ATT OD­LA I BÄNK

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

1 Snab­ba på pro­ces­sen ge­nom att täc­ka med fi­ber­duk tills plan­tor­na kom­mit upp, det skyd­dar ock­så vid even­tu­el­la frost­nät­ter.

2 Luf­ta på da­gar­na så att det in­te bli för varmt i bän­ken. An­vänd en kil mel­lan bän­ken och fönst­ret.

3 Vill man ha ex­tra krut på od­ling­en och kun­na an­vän­da bän­ken en stör­re del av året, så fyl­ler man på med häst­göd­sel och halm el­ler löv i bott­nen på driv­bän­ken och läg­ger se­dan på jord. Då har man gjort en varm­bänk där t ex gur­ka, me­lon och to­mat trivs.

4 I en låg bänk trivs väx­ter med grun­da röt­ter, som rä­di­sor och sal­lad. Ju hög­re bädd, desto stör­re od­lings­möj­lig­he­ter.

5 Grund­göds­la med ko­göd­sel. Det går även med t ex chry­san, som är bå­de di­rekt- och lång­tids­ver­kan­de.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.