Så här ska­par du ett triv­samt ute­rum

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Tema Uterum -

1. Fun­de­ra först ut vil­ket be­hov du/ni har när det gäl­ler plats. Om det är möj­ligt kan man ta till gol­vy­tan li­te ex­tra.

2. Gör en rit­ning över ute­rum­met och sök bygg­lov hos din kom­mun.

3. Sat­sa på he­la glas­par­ti­er om du vill ha ett luf­tigt in­tryck och fri ut­sikt mot om­giv­ning­en.

4. In­red med möb­ler och väx­ter som du tyc­ker om. Här går även bra att od­la, t ex är egenskör­da­de to­ma­ter fan­tas­tiskt go­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.