EX­PER­TER­NAS BÄS­TA FRÖ­TIPS!

Vi har frå­gat någ­ra träd­gårds­pro­fi­ler vad de tän­ker sat­sa på bland årets frö­er.

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Odlarglädje -

1. Vad ska du så i år? 2. Nå­got som du in­te kan va­ra ut­an? 3. Nå­gon fröny­het som du är sär­skilt ny­fi­ken på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.