Lyc­kas med bö­nor­na

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Odlarglädje -

Blöt­lägg frö­er­na ett dygn fö­re sådd. Så di­rekt på fri­land i maj-ju­ni när jord­tem­pe­ra­tu­ren är minst 15 gra­der. Kan även för­kul­ti­ve­ras in­om­hus. Håll då såd­den vid cir­ka 25 gra­der. Ut­plan­te­ra ef­ter av­härd­ning när frost­ris­ken är över. Täck gär­na med fi­ber­duk till att bör­ja med. Od­la bö­nor­na runt stö­rar. Skör­da re­gel­bun­det för rik­li­ga­re skörd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.