3 SA­KER SOM GIL­LAS JUST NU:

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

PE­LAR­GO­NER

De har en ro­bust charm som jag gil­lar. Har för­ut haft ” bon­sa­i­pe­lar­go­ner”. Ja, de blev det, ef­tersom de stod i pyt­tesmå skol­ningskru­kor och ald­rig plan­te­ra­des om. De fick nå­gon te­sked vat­ten då och då och blom­ma­de he­la vin­tern.

SPRA­KAN­DE SOL­HATT

Näs­tan själv­ly­san­de är den här nya mal­va­fär­ga­de sol­hat­ten, Echi­na­cea ’ Gua­va Ice’. Tror att den skul­le för­gyl­la min nya ra­batt som är li­te fat­tig på sen­som­mar­fäg­ring. Finns på Blomsterlandet, bland an­nat.

VASS TRO­TJÄ­NA­RE

En Fel­co se­ka­tör kla­rar jag mig in­te ut­an. Helst ska den ha nysli­pa­de blad och va­ra in­ol­jad – skul­le öns­ka att red­skaps­vård blev av of­ta­re. Var­je år är det li­ka­dant. Ef­ter en evigt lång vin­ter känns det som det blir dags för vårarbete helt plöts­ligt!?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.