Be­va­ra­de som­mar­min­nen

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender Juli-augusti -

De vack­ras­te som­mar­min­ne­na man har finns sä­kert be­va­ra­de i min­net. Men ibland kan det va­ra bra med hjälp på tra­ven ge­nom att fo­to­gra­fe­ra. Det kan va­ra ett bra sätt att do­ku­men­te­ra hur man lyc­ka­des med si­na od­ling­ar el­ler idéer man gär­na vill pro­va till kom­man­de år. Man kanske får syn på nå­gon fin växt­kom­bi­na­tion el­ler en fif­fig spal­jé­lös­ning nå­gon­stans un­der som­ma­ren som man gär­na vill tes­ta näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.