GALL­RA OCH NJUT

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender Juli-augusti -

Pas­sa på att nju­ta av de frä­scha fi­na grön­sa­ker­na nu när de är som bäst. Om du od­lar själv är till­fäl­let per­fekt att provsma­ka grö­dor­na när det är tid att gall­ra i ra­der­na. Od­lar man in­te själv finns det sä­kert nå­gon Bondens mark­nad i din när­het, el­ler kanske en gårds­bu­tik el­ler torg­han­del, där grön­sa­ker finns att kö­pa nu me­dan de är som mjäl­last.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.