Gall­ra bland fruk­ten

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender Juli-augusti -

För att få rik­tigt fin skörd av äpp­len och päron be­hö­ver man gall­ra någ­ra gång­er un­der sä­song­en. Se till att fruk­ter­na in­te sit­ter för tätt och pas­sa på att ta bort de som even­tu­ellt är miss­for­ma­de el­ler ver­kar an­grip­na av mask el­ler dy­likt. Man kan även be­hö­va sät­ta stöt­tor un­der gre­nar som båg­nar av frukt­tyng­den så att de in­te knäcks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.