In­te ba­ra ar­be­te

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender Juli-augusti -

För oss som gil­lar träd­gård är ar­betsin­sat­sen of­tast mer till­freds­stäl­lan­de än be­svär­lig. Visst kan det va­ra li­te svet­tigt att klip­pa en stör­re gräs­mat­ta, bä­ra vat­ten­kan­nor och brot­tas med en­vi­sa ogräs men re­sul­ta­tet är mö­dan värd. Man mås­te dock stan­na upp och nju­ta av det man åstad­kom­mit ibland, gär­na med li­te fi­ka. Bjud in nå­gon du gil­lar att de­la din od­largläd­je med un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.