OD­LA BÄR

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan - TEXT OCH FOTO: JAN­NE GUSTAFS­SON

Det är en lyx att kun­na nju­ta av bär från den eg­na träd­går­den. Ge­nom ett stän­digt på­gåen­de för­äd­lings­ar­be­te dy­ker det of­ta upp nya kors­ning­ar med för­bätt­ra­de egen­ska­per.

Björn­bär.

Mull­bär.

Krus­vin­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.